De misstänkta identifierades efter en anmälan om stöld av johannesbröd i en fastighet i Almancil, och GNR fann dem i besittning av "cirka 360 kilo johannesbröd, med ett uppskattat värde på 900 euro".

Som en del av polisens åtgärder åtalades de sex männen och "12 säckar med 360 kilo johannesbröd" beslagtogs i Almancils församling, meddelade GNR och noterade att fakta hade hänskjutits till Loulé Judicial Court. Enligt GNR har "det återvunna materialet levererats till dess rättmätiga ägare".

Den här månaden samlades omkring 200 johannesbrödproducenter från Algarve i Loulé för att kräva att regeringen tillhandahåller "mekanismer för att kontrollera" de kommersiella kretsarna, för att få slut på de "nästan dagliga" fruktstölderna från deras gårdar.

Vid mötet, som hölls i närheten av stadshuset i Loulé och som sammankallades av AGRUPA, Algarves enda sammanslutning av johannesbröd- och mandelproducenter, krävde jordbrukarna "att en lag skall utfärdas" enligt det förslag som lagts fram av en arbetsgrupp inom ramen för handlingsplanen mot stölder av citrusfrukter, avokado och johannesbröd.

Antalet beslag av stulna johannesbröd i Algarve har fördubblats jämfört med förra året, med omkring åtta ton av frukten beslagtagen i regionen sedan januari, enligt uppgifter från GNR som avslöjats för Lusa.

Fruktens kommersiella värde - en arroba (15 kilo) är värd mer än 40 euro, medan den för fyra år sedan var värd fem euro - gör den till det främsta målet för stölder från gårdar i regionen, och flera beslag har redan registrerats, trots att skörden vanligtvis pågår fram till september.

Enligt uppgifter från GNR:s territoriella ledning i Faro har man mellan den 1 januari och den 21 juli i år registrerat sammanlagt 16 beslag av johannesbröd i Algarve - en fördubbling jämfört med samma period 2021 - med fem gripna personer och 39 identifierade. Under samma period förra året gjordes inga gripanden och endast sex personer identifierades.

Även under denna period, år 2021, hade GNR registrerat 20 anmälningar om stöld av johannesbröd, ett antal som i år ökade till 73. Förra året vid samma tidpunkt var dock mängden beslagtagen johannesbröd (12 ton) större än den mängd som beslagtagits i år (åtta).

Enligt polisen kan ökningen av antalet anmälningar hänga samman "med att frukten mognade tidigare, samt att det finns en större medvetenhet om att anmäla denna typ av brott, vilket också motiveras av det ökade priset på produkten".