Enligt företaget kommer vägarbetena att påbörjas från och med den 24 augusti i riktningen Odivelas-Lissabon från Avenida Padre Cruz och Calçada de Carriche, ett område där trafiktätheten i regel är hög.

Arbetena förväntas pågå i 20 månader och kommer att ske i etapper, med trafikförändringar som meddelas i förväg. EPAL rekommenderar att bilisterna kör in i Lissabon via CRIL eller Túnel do Grilo, mot den nord-sydliga vägen, för dem som kommer från Lissabon från A8.