"Det finns fortfarande väldigt få inkluderande lekplatser för barn med funktionsnedsättningar, vilket leder till uppenbar diskriminering: barn med funktionsnedsättningar nekas sin rätt att leka på lekplatserna, så de tvingas se på när andra barn leker", säger ledamoten från vänsterblocket(BE), som undertecknat förslaget.

Vid ett offentligt möte i kommunstyrelsen godkändes BE:s förslag enhälligt, vilket gör det möjligt för kommunstyrelsen att tillsammans med församlingsråden göra en bedömning av förhållandena på lekplatserna, vilket inkluderar förhållandena för tillgängligheten till parken och utrustningen.

En annan av punkterna i förslaget fastställer "en tidsplan, i samverkan med församlingsråden, som omfattar anpassning av lekplatser till barn med funktionshinder" och anpassning av området kring lekplatser till personer med funktionshinder, nämligen genom reserverad parkering, sänkt golv och tillräcklig trottoar.

Kommunstyrelsen beslutade också enhälligt att återinstifta det kommunala priset "Mänskliga rättigheter för barn och ungdomar", för att stödja och utmärka de bästa projekt som utvecklats av daghem, förskolor samt grundskolor och gymnasieskolor, i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

"I den nuvarande situationen i världen, där regionala konflikter och krig ökar, där det inte finns någon respekt för mänskliga rättigheter i olika delar av världen, är firandet av mänskliga rättigheter grundläggande. Detta gäller i ännu högre grad när rasistiska, främlingsfientliga och misogyna röster alltmer tar plats i den offentliga debatten", framhöll BE.

Styrelsen godkände också enhälligt ett förslag från kulturrådet Diogo Moura (CDS-PP) om samarbetsavtalet för bildandet av nätverket av offentliga bibliotek i Lissabons storstadsområde (AML), vilket ger kommunen "tillgång till 586 tusen euro från PRR [Recovery and Resilience Plan]", tilldelning av 126 datorer för offentligt bruk i stadens 18 bibliotek och lån av böcker mellan AML-bibliotek.

Förslaget från rådgivaren för kultur möjliggjorde också inledandet av förfarandet för utarbetandet av den allmänna förordningen för Lissabons biblioteksnätverk, eftersom den som gäller går tillbaka till 1931, "så det är nödvändigt att skapa en uppsättning lämpliga regler för tillgång till de tjänster som tillhandahålls, skydd av personuppgifter, till hållbarhetskraven i vårt samhälle, tillsammans med den nödvändiga uppdateringen av språk och annat innehåll".

Kammaren godkände också, utan ersättning till kommunen, donationen av flera föremål för att integrera samlingen i MUDE-museet, som "kommer att öppna i slutet av det andra kvartalet", påpekade rådsmedlemmen Diogo Moura.