Enligt uppgifter från DGS är de flesta (308) av de 729 fall av infektion som rapporterats fram till onsdag till det nationella epidemiologiska övervakningssystemet personer mellan 30 och 39 år och män (723).

Den 16 juli inleddes vaccineringen av de första nära kontakterna till de smittade och den 13 augusti hade 215 personer vaccinerats.

DGS rapporterar att man fortsätter att identifiera och vaccinera lämpliga kontakter i de olika regionerna.

Enligt DGS är de vanligaste symtomen på infektionen feber, intensiv huvudvärk, muskelsmärta, ryggvärk, trötthet, ökning av lymfkörtlarna med progressivt uppträdande av eruptioner som drabbar hud och slemhinnor.

En sjuk person upphör att vara smittsam först efter fullständig läkning och skorpbildning av de dermatologiska lesionerna, en period som eventuellt kan överstiga fyra veckor.

Enligt DGS finns Portugal fortfarande med på listan över de tio länder som har flest infektioner och är det sjätte europeiska landet med den högsta incidensen.