Rui Filipe, befälhavare i Porto de Sines, sade till Lusa att livräddare hissade den röda flaggan i morse för att förhindra bad på stranden.

"Som ett resultat av de insamlade proverna, som regelbundet tas av den portugisiska miljöbyrån (APA) i badvatten, upptäcktes förekomsten av E.coli [bakterier] i vattnet, på nivåer över dem som är lämpliga för bad", sade han.

Enligt Rui Filipe skickade APA resultaten av proverna till sjöfartsmyndigheten på torsdagskvällen, som "utfärdade en varning mot bad på den stranden".

"I morse, före kl. 08.00, sattes skyltar upp som varnade för situationen vid ingången till stranden, och instruktioner gavs om att hissa den röda flaggan", sade han.

Enligt Rui Filipe har man redan genomfört en "andra insamling" av vattenprover från badplatsen, vars resultat "kommer att vara tillgängliga först på lördag".

"Enligt resultaten av analyserna kommer vi att göra en utvärdering och fatta beslut om att upphäva eller behålla" badförbudet, tillade han.

Fram till dess att restriktionerna upphävs kan badande "stanna kvar på stranden, men badning" rekommenderas inte.

"Det fanns inget behov av att avlägsna badande från vattnet eftersom informationen fanns tillgänglig redan innan stranden öppnades och instruktionen gavs till livräddarna att avråda från bad", förklarade han.

Kommendören för Porto de Sines uppgav att ursprunget till föroreningen genom koncentrationen av fekala koliformer "är okänd" och att det var nödvändigt att "hissa den röda flaggan" tills situationen är återställd till det normala.