"De senaste analyserna [av vattnet] visade att mikrobiotikanivåerna ligger inom referensparametrarna för normala nivåer, så rådet att inte bada upphävdes", sade samma tjänsteman till Lusa.

Befälhavaren för Sines hamn betonade att stranden Zambujeira do Mar, vars badförbud gällde i fredags, "kan frekventeras igen".

Stranden Zambujeira do Mar förbjöds att bada i fredags efter att förekomsten av den koliforma bakterien Escherichia coli (E.coli) upptäckts i vattnet, avslöjade Rui Filipe samma dag.

Vid den tidpunkten, i uttalanden till Lusa, framhöll kommendörkapten Rui Filipe att livräddare den morgonen hade hissat den röda flaggan för att förhindra bad på den stranden.

Förbudet berodde på att det hade "upptäckts förekomst av E.coli [bakterier] i vattnet, på nivåer över vad som är lämpligt för bad", genom prover som samlats in av den portugisiska miljöbyrån (APA), vilket görs regelbundet.

Sedan "en andra insamling" av vattenprover från badplatsen, vars resultat offentliggjordes i dag gör att badförbudet kan hävas.