Vår celebrator kommer att vara diakon João Pontes. Gudstjänsten kommer egentligen att vara en ordets firande, med utdelning av nattvarden.

Hela gudstjänsten kommer att vara på engelska: läsningarna, psalmerna och mässordningen. Alla är varmt välkomna, även om du inte brukar gå i denna kyrka. Det kommer att finnas förfriskningar efter gudstjänsten.

Det är inte tillåtet att bära masker.inte obligatoriskt. Vi samlar in pengar till FOOD BANK. Vi stöder 100 behövande familjer.

Observera att den vanliga tiden för helgmässa i Carvoeiro är lördag kl. 17.30 (på portugisiska med viss engelska) under hela året. Denna engelska mässa ersätter inte detta. Vi håller en mässa på engelska var tredje söndag i månaden. För mer information kontakta Madeleine 964 933 823 eller via e-post carvoeirocatholics@gmail.com