Enligt den preliminära uppskattningen från Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) ökade konsumenternas förtroende i augusti med 2,1 procentenheter i det gemensamma valutaområdet och 1,0 procentenhet i EU, efter att det i juli sjönk med 3,2 respektive 3,0 procentenheter och nådde den lägsta nivån någonsin.

Trots den återhämtning som noterades i augusti ligger konsumentförtroendet, som nu ligger på -26,0 poäng i EU och -24,9 poäng i euroområdet, fortfarande under den tidigare historiska bottennivån, som noterades i början av Covid-19-pandemin, våren 2020, konstaterar GD ECFIN.

Månadens uppskattning för EU-aggregatet beräknas på grundval av uppgifter från konsumentundersökningar från 25 EU-länder (inga uppgifter för Grekland och Rumänien) och täcker 96 procent av de totala privata slutkonsumtionsutgifterna, medan indikatorn för euroområdet omfattar 18 medlemsstater (endast Grekland saknas).