I ett uttalande påpekar gemenskapsledningen att programmet, som kallas Interreg Spanien-Portugal (POCTEP), "kommer att skapa arbetstillfällen, stimulera klimat- och energiomställningen och ge bättre hälsovård för människor som bor i dessa gränsöverskridande regioner".

Enligt Europeiska kommissionen "kommer programmet att stödja gränsöverskridande samarbete genom nätverk mellan små och medelstora företag för att förbättra forskning och kunskapsöverföring", "finansiera projekt för att förbättra energieffektiviteten i offentliga byggnader" och "kommer också att stödja hållbar turismutveckling, bevarande av kulturarvet, bättre hälsoinfrastruktur och yrkesutbildning för människor som bor i den gränsöverskridande regionen".

Regionalt samarbete

"Det gläder mig att Europas största program för gränsöverskridande samarbete har godkänts. Många av de utmaningar som Europas regioner för närvarande står inför kan endast lösas genom ett större regionalt samarbete", kommenterade Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, enligt vilken "POCTEP-programmet utnyttjar den fulla potentialen i samarbetet mellan Spaniens och Portugals gränsregioner".