Undersökningen visar att Portugal har totalt 22 veckors ledighet och i genomsnitt 56,3 procent av lönen betalas ut under pappaledigheten. Japan, Sydkorea och Luxemburg ligger på de tre främsta platserna.