"Som en del av riktlinjerna för Covid-19 och andra luftvägsvirusinfektioner under hösten-vintern 2022-2023 inleds vaccinationskampanjen den 7 augusti, som liksom förra året kommer att genomföras samtidigt för Covid-19 och influensa", sade Graça Freitas vid en presskonferens.

Enligt henne är huvudmålen för de kommande höst- och vintersäsongerna att skydda den mest utsatta befolkningen, förebygga allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse och dödsfall till följd av Covid-19 och influensa, och mildra dessa sjukdomars inverkan på hälso- och sjukvården.