På webbplatsen Find Madeleine skriver de: "Vi är naturligtvis besvikna över det beslut som meddelades idag av Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Mycket har dock förändrats sedan vi för 13 år sedan inledde rättsliga förfaranden mot Amaral, hans förläggare och programföretag.

"Vi vidtog åtgärder av en och endast en anledning: Amarals ogrundade påståenden hade en skadlig inverkan på sökandet efter Madeleine. Om allmänheten trodde att vi var inblandade i hennes försvinnande skulle folk inte vara uppmärksamma på eventuella ledtrådar och kanske inte rapportera relevant information till de relevanta brottsbekämpande myndigheterna.

"Fokus ligger nu med rätta på sökandet efter Madeleine och hennes kidnappare. Vi är tacksamma för det pågående arbetet av den brittiska, tyska och portugisiska polisen. Vi hoppas att vi med hjälp av allmänheten, hårt arbete och noggrannhet så småningom kan hitta de ansvariga för Madeleines försvinnande och ställa dem inför rätta."

Europadomstolen för mänskliga rättigheter friade Portugal i det klagomål som Madeleine McCanns föräldrar hade lämnat in mot det portugisiska rättssystemet.

Paret stämde först Amaral för förtal och 2015 dömde den portugisiska domstolen till deras fördel, men detta upphävdes två år senare av den portugisiska domstolen.

Kate och Gerry McCann hade lämnat in ett klagomål mot Portugal angående detta men Europadomstolen förstod att det inte fanns någon kränkning av rätten till privatliv.