Informationen lämnades till Lusa av europeiska källor som förklarade att den portugisiska regeringen begärde detta i april förra året hos Europeiska kommissionen för att kunna vidta åtgärder som att sänka skatten på oljeprodukter (ISP) motsvarande den minskning som skulle bli resultatet av en sänkning av mervärdesskatten på bränsle med 10 procentenheter (från 23 % till 13 %).

Förutom Portugal godkände Bryssel en liknande begäran från Sverige, och enligt samma källor "måste rådet [EU] anta dessa beslut före slutet av september".

Enligt det beslut som gemenskapens verkställande organ fattat om den portugisiska begäran, daterat den 22 augusti och som Lusa hade tillgång till i dag, "tillåts Portugal att tillämpa nedsatta punktskattesatser för diesel och blyfri bensin som används som bränsle, under de minimiskattenivåer" som föreskrivs i detta direktiv.

I motiveringen till beslutet står det att "den begärda giltighetstiden är till den 31 december 2022, dvs. inom den maximala tillåtna perioden".

"Enligt de portugisiska myndigheterna är syftet med åtgärden att mildra de höga detaljhandelspriserna på bränslen i samband med bränsleförbrukningen, som är en följd av den nuvarande geopolitiska utvecklingen och som direkt påverkar både hushåll och företag", står det också i motiveringen.