Enligt Marco Research: Post Covid Consumer Behavior-studien, som utarbetats av Marco-byrån - och som i Europa analyserar Portugal, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien - litar 61 procent av portugiserna på tv-nyheter, samma procentandel som litar på radio, medan 57 procent och 53 procent litar på nyheter i tryckt form respektive på nätet.

Efter Portugal är Storbritannien, Tyskland och Frankrike de länder där befolkningen litar mest på tv, medan Spanien och Italien redan, om än med en liten marginal, har ett negativt resultat när det gäller denna indikator.

Portugal ligger också på första plats när det gäller förtroendet för nät-, pappers- och radiopress. När det gäller sociala nätverk ligger landet i topp på LinkedIn med 22 procent. 18 % av portugiserna litar på nyheter som delas via WhatsApp, 17 % via podcast, 14 % via Instagram respektive Twitter och 12 % på nyheter som publiceras på Facebook.

Även om förtroendet för sociala nätverk är lägre än för traditionella medier är dessa en av de mest använda informationskällorna. För 65 % av portugiserna är WhatsApp den kanal som oftast konsulteras för att få tillgång till information, följt av Instagram (51 %) och Facebook (48 %).

"Detta är viktiga slutsatser eftersom de visar hur det portugisiska och europeiska medielandskapet anpassar sig till förändringar och hur traditionella medier fortsätter att återuppfinna sig själva. Detta återspeglas i det faktum att de är de mest tillförlitliga informationskällorna för portugiserna när det gäller kvalitetsinformation", säger Diana Castilho, country & brands lead på Marco Lisboa.