Enligt en rapport från Jornal de Notícias kommer portokammaren att föreslå kommunfullmäktige att bromsa registreringen av nya lokala boenden i den historiska stadskärnan och även i Bonfim under en period på sex månader.

Portos kommun kommer att undersöka den rättsliga ramen för åtgärden så att den kan läggas fram för kommunfullmäktige. Målet är att åtgärden skall börja tillämpas så snart den har godkänts, under en period på sex månader, med möjlighet till förlängning.

I detta förslag hänvisas till behovet av "områden för begränsning av bostadstillväxten", med avsikten att "inom en nära framtid godkänna en kommunal förordning för hållbar tillväxt av lokala bostäder". Även om sektorn inte är lika stor som i andra europeiska städer betonar kommunen behovet av en balanserad tillväxt, nämligen baserad på ett "förhållandet mellan antalet nya tillstånd för lokalbostäder och antalet bostäder".