År 2019 spenderade landet 10 725 euro per elev på alla utbildningsnivåer, vilket är 1 480 euro mindre än andra länder.

De senaste uppgifterna i rapporten Education at a Glance, som nyligen släpptes av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling(OECD), är alarmerande. Slutsatsen är att Portugal i genomsnitt investerar mindre i utbildning än de andra länder som ingår i organisationen.

Enligt Público ligger Portugal under OECD:s genomsnitt när det gäller utgifter per elev. År 2019, under perioden före pandemin, spenderade landet 10 535 US-dollar (10 725 euro) per elev, om man beaktar alla utbildningsnivåer, från första stadiet till högre utbildning. Ett värde som är lägre än OECD-genomsnittet (11 990 US-dollar). Detta innebär att Portugal investerar 1 480 euro (1 455 US-dollar) mindre för varje elev än genomsnittet för sina internationella partner.

Rapportens slutsats är att 13 länder, av totalt 36, investerar mindre än Portugal per student. Bland dessa finns andra europeiska länder som Grekland, Slovakien, Ungern och Polen.

Det är också värt att notera att Portugal mellan 2008 och 2019 ökade den procentandel av bruttonationalprodukten (BNP) som går till utbildning, från 4,5 % till 4,8 %, ett värde som dock fortfarande ligger under OECD-genomsnittet (4,9 %).