Den extrema torkan på Portugals fastland minskade "mycket kraftigt" i september efter att det portugisiska institutet för hav och atmosfär(IPMA) i augusti varnade för att nästan 40 procent av landet befann sig i denna situation. Enligt IPMA:s bulletin är det för närvarande bara regionen Bragança som befinner sig i denna meteorologiska situation, även om det "bara är tillfälligt".

"Enligt PDSI-indexet i slutet av september minskade den meteorologiska torkan betydligt i hela territoriet, med måttliga och svåra torkklasser som dominerar i hela territoriet. Klassen extrem torka hade en mycket kraftig minskning i" existerar "nu endast tillfälligtvis i regionen Bragança".

Mot bakgrund av den nya uppdateringen av IPMA:s PDSI-index befinner sig 3,3 % av territoriet i en situation av "svag torka", 32,2 % i en situation av "svår torka" och 64,3 % av territoriet i en situation av "måttlig torka". Endast 0,2 % av territoriet befinner sig i ett tillstånd av "extrem torka".