"Det är svåra och krävande tider, men vi får inte stanna upp. Vi måste skapa förutsättningar och förtroende för att investeringarna ska bli verklighet. När den här krisen är över, precis som när den mest kritiska situationen i Covid-19 var över, måste vi kunna fånga upp återhämtningens våg", sade António Costa.

"Mellan 2019 och 2022 genomlevde vi de två mest utmanande och atypiska åren i vårt liv. Det enklaste var att sluta och det fanns många tillfällen då vi var tvungna att sluta för att skydda varandras hälsa. Tiderna är krävande, men vi måste fortsätta framåt", sade ministern.