Enligt en rapport från ECO leder Sintra, Santa Maria da Feira och Marinha Grande listan över de 74 kommuner som uppfyller de fastställda kriterierna.

Undersökningen, som genomförs varje år av bokföringsorganisationen och det polytekniska institutet Cavado e Ave, visar att Sintra har stigit från andraplatsen 2020 till toppen av tabellen och bytt plats med Santa Maria de Feira. Marinha Grande steg från fjärde till tredje plats.

"Endast 74 kommuner kan anses ha en tillfredsställande nivå av effektivitet och finansiell effektivitet, baserat på de indikatorer som valts ut för denna årsbok, när de får en klassificering som är större än eller lika med 50 % av den totala poängen", förklarar studiens samordnare Maria José Fernandes. Men i en bedömning som omfattar de 100 kommuner som har den bästa klassificeringen är "14 stora, 34 medelstora och 52 små", står det i årsboken.

Författarna till studien Maria José da Silva Fernandes, Pedro Jorge Sobral Camões och Susana Jorge noterar dock att de kommuner som hade ett totalt skuldindex som var större än 150 procent uteslöts från den övergripande rankningen, det vill säga en total skuld som var större än 1,5 gånger de genomsnittliga löpande nettointäkterna som uppburits under de tre föregående åren.

Det bör noteras att det år 2020 fanns 71 kommuner med en tillfredsställande nivå av effektivitet och finansiell effektivitet.

Vid en analys av fördelningen per distrikt av de 100 kommunerna med den bästa klassificeringen kan man se att 11 ligger i Aveiro, 9 i Leiria, 8 i Lissabon och ytterligare 8 i Faro, Viseu och Azorerna.