Äggproducenterna befarar att det kommer att bli brist i livsmedelsbutikerna under julen.

Enligt SIC Notícias har Europa haft den värsta epidemiska säsongen när det gäller fågelinfluensa, samtidigt som utbudet har minskat avsevärt och det visar sig vara svårt att möta efterfrågan.

I och med inflationen har priset på ägg ökat och produktionskostnaderna har förvärrat krisen i sektorn, men en av landets största äggproducenter har garanterat att det inte kommer att ske några ytterligare prisökningar, åtminstone inte fram till slutet av året.