I ett uttalande klargör rättspolisen att utredningen, som samordnades av det offentliga ministeriet - avdelningen för utredning och straffrättsliga åtgärder (DIAP) i Porto, identifierade "misstänkta" bankrörelser på de konton som innehas och/eller kontrolleras av de anklagade.

Utredningen visade därefter att det fanns förfrågningar om återbetalning av medel och bedrägerianklagelser som lämnats in av personer som är bosatta utomlands.

Under utredningen följde PJ två husrannsakningsorder och en arresteringsorder med anknytning till kvalificerat bedrägeri, datorbedrägeri, kommunikation och penningtvätt.

De åtalade med utländskt medborgarskap hade befunnit sig i Portugal sedan 2020 och var bosatta i Portoområdet, uppger PJ.

Det fastställda beloppet, "som de två anklagade har tillägnat sig på ett otillbörligt sätt", uppgår till närmare 90 000 euro, och "förekomsten av andra fakta av samma slag är under utredning".