Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) sjönk nettolönen med 0,5 % mellan juli och september, vilket är den största minskningen sedan början av 2014, då trojkan infördes i landet, enligt CM.

Medellönen hade gradvis återhämtat sig sedan början av 2014. Mellan slutet av 2021 och andra kvartalet i år ökade den med 28 euro och hamnade på 1 039 euro netto per månad, vilket är det högsta värdet enligt INE:s uppgifter.

Under det tredje kvartalet sjönk genomsnittslönen med 5 euro på grund av energikrisen och inflationen, och man måste gå tillbaka till början av 2014 för att hitta ett större bakslag i kvartalstermer.