Rapporten, som presenterades vid konferensen National Health Convention (CNS), visar att den genomsnittliga investeringen i förebyggande vård ökade från 2,7 % till 3,3 % mellan 2019 och 2020, en ökning med 0,1 procentenheter, medan det europeiska genomsnittet är 0,6 procentenheter.

"Portugal har under de senaste åren gjort en större investering i förebyggande åtgärder. Trots detta ligger landet för närvarande i slutet av Europa", säger ekonomen João Condeixa, en av författarna till rapporten, som kommer att publiceras årligen och som är resultatet av arbetet i ett tvärvetenskapligt team som består av läkare, apotekare, ekonomer, jurister och matematiker.

Om man bara tar hänsyn till de länder som rapporterar uppgifter ligger Portugal på 23:e plats (av 26) när det gäller investeringar i förebyggande vård.

João Condeixa tillade att trots att investeringarna i förebyggande åtgärder ökar, eftersom de fortfarande är otillräckliga, kan de påverka den ökning av utgifterna som Portugal gör med sjukersättningar.

"Statsbudgeten kommer att spendera cirka 800 miljoner euro år 2023 enbart på sjukbidrag. Det är en mycket betydande ökning, inte bara i värde utan också i antalet mottagare, som ökade från 475 000 år 2012 till 628 000 år 2021", betonade ekonomen.

Friska år

Den genomsnittliga förväntade livslängden vid 65 års ålder i Europa varierar mellan 15,1 och 21,2 år, och i Portugal är den cirka 19,8 år.

"Endast 7,8 av dessa år kommer dock att betraktas som friska levnadsår. De återstående nästan två tredjedelarna av ditt liv kommer att levas utan kvalitet", heter det i studien, där det konstateras att Portugal är det åttonde landet med den lägsta andelen friska levnadsår vid 65 års ålder.