"Madeira är den stora vinnaren avWorld Cruise Awardsi kategorin bästa europeiska kryssningsdestination. Det var första gången som Madeira nominerades, spontant av tävlingsorganisationen", säger APRAM - Administration of Ports of the Autonomous Region of Madeira - i ett uttalande.

Enligt APRAM fick Madeira priset för det "kontinuerliga arbete som utvecklats under de senaste åren", nämligen under pandemin, som tvingade fram "en ständig omprövning och anpassning för att svara på marknadens nya krav".

De säkerhets- och bekvämlighetsnormer som skapades för att Madeira skulle kunna fortsätta att attrahera kryssningsföretag under pandemin, liksom den nya signaturen"Your Safe Port", som antogs 2021.

APRAM säger att dessa åtgärder gjorde det möjligt att stärka den "nära relationen med de olika sjöfartsföretagen och partnerna i sektorn", vilket dikterade de goda resultat som Madeira har uppnått och som visas "av de kryssningssiffror som uppnåtts i år, vilket visar att Madeira är en konsoliderad och erkänd destination".


Visste du att Lissabon vann priset förbästa kryssningsterminal vid samma prisceremoni?