Enligt Reuters: "Den huvudmisstänkte misstänktes ha bedrivit grov olaglig underrättelseverksamhet mot Sverige och ett annat land, säger Säkerhetspolisen i ett uttalande. Polisen namngav inte det andra land som tros ha varit målet".