Regeringen har åtagit sig att före slutet av juni 2023 skapa ett nationellt tågpass för regionala tåg som kostar 49 euro.

Enligt förslaget ska regeringen tillsammans med transportmyndigheterna senast i slutet av september nästa år lägga fram en utredning om hur det nationella tågpasset kan utvidgas till att omfatta andra kategorier av järnvägstrafik.