Av de gripna greps 172 för rattfylleri, 112 för körning utan körkort och 46 för narkotikasmuggling. Dessutom greps 33 personer för stöld och rån, sju personer för våld i hemmet och sex personer för olagligt vapeninnehav och förbjudet vapen.

I ett uttalande klargör GNR att man mellan lördagen den 18 och fredagen den 24 beslagtog 1 052 doser hasch, 836 doser heroin, 493 doser kokain, 29 cannabisplantor och 16 fordon.

Av de 8 800 upptäckta överträdelserna var 2 806 hastighetsöverträdelser, 603 beror på avsaknad av obligatorisk periodisk kontroll, 413 beror på avvikelser i belysning och signalering och 244 på grund av bristande eller felaktig användning av säkerhetsbälten och/eller barnskyddssystem.