Om man lägger till dessa till andra ersättningar, t.ex. för yrkessjukdomar och tuberkulos, överstiger antalet personer som får denna ersättning 200 000.

"Åldersgruppen 50-59 år var den mest representerade gruppen med 28,7 %, följt av gruppen 40-49 år (25,9 %), i gruppen mottagare av sjukpenning".

Sjukskrivningar tillskrevs nästan 100 000 kvinnor och mer än 70 000 män, enligt socialförsäkringen. Antalet barnomsorgsförmåner ökade också och uppgick förra månaden till 34 273 personer.