Den "röda varningen" är inte en internationell arresteringsorder, utan snarare en "begäran till polisstyrkor runt om i världen att lokalisera och i förebyggande syfte kvarhålla en person i väntan på utlämning, överlämnande eller liknande rättsliga åtgärder". Denna varning har utfärdats på begäran av de angolanska myndigheterna,

Dottern till den tidigare angolanska presidenten är enligt Lusa efterlyst på grund av misstankar om "förskingring, kvalificerat bedrägeri, olagligt deltagande i affärsverksamhet, kriminell sammanslutning och inflytandehandel, penningtvätt", med ett maximistraff på 12 års fängelse.

I samma dokument anges också att angolanaren vanligtvis befinner sig mellan Portugal, Storbritannien och Förenade Arabemiraten.

Mellan 2015 och 2017 förklarar Interpol att Isabel dos Santos skapade finansiella mekanismer "i syfte att erhålla olagliga ekonomiska vinster och att vitalisera misstänkta brottsliga operationer", genom "information om offentliga pengar från den angolanska staten" som hon fick som administratör för det statliga oljebolaget Sonangol. Det är hävdar att hon har skadat den angolanska staten med mer än 200 miljoner euro.

Isabel Santos har i flera intervjuer sagt att hon är offer för "politisk förföljelse" i sitt hemland. "Det råder ingen tvekan om att vi står inför ett scenario av politisk förföljelse. Om man tittar på Angola och dess rättssystem är det lätt att förstå att republikens justitieminister får order direkt från president João Lourenço. Jag tror att det finns en politisk hämnd och politisk förföljelse mot mig och min familj", sade hon i en intervju med CNN Portugal.