Enligt INE:s "Monthly Estimates of Employment and Unemployment" uppgick arbetslösheten i oktober till 6,1 %, ett värde som är identiskt med september och lägre än samma månad 2021 med 0,2 procentenheter.

I oktober 2022 uppskattar INE att den aktiva befolkningen (5 197,6 tusen) minskade med 0,2 % jämfört med föregående månad och ökade med 0,5 % jämfört med oktober 2021.