"Vi får inte göra oss några illusioner: om det blir en recession i Tyskland kommer det att få stora konsekvenser i hela Europa", förklarade han och betonade att det är viktigt att engagera sig för turistsektorn på nationell nivå.

António Costa Silva talade i Funchal i samband med invigningsceremonin för Madeira-delegationen i SEDES - Association for Economic and Social Development, där han var en av talarna, på temat "Madeiras roll i den nationella ekonomin".

"Turismen är ett utmärkt exempel på att diversifiering så småningom kan fylla luckor som kan finnas från Tyskland eller Storbritannien", sade han och lyfte fram den 30-procentiga ökning som i år registrerats i antalet turister från USA.

"Vi är ett land som genom sin egen historia är kopplat till alla världens kontinenter. Om vi arbetar på alla dessa marknader på ett konsekvent sätt är det möjligt att övervinna, eller åtminstone minimera, en del av denna påverkan", förstärkte han.

Han tillade att ekonomiministeriet "inte bör störa" näringslivet, utan bör vara "kopplat till alla sektorer" för att identifiera problem och utveckla en uppsättning politiska åtgärder som "gör att pengarna kommer fram så snart som möjligt".