Efter hasch var de olagliga substanser med flest beslag kokain (513) och marijuana (449) och, med lägre värden, heroin (270) och ecstasy (77), enligt årsrapporten om landets situation när det gäller narkotika och narkotikamissbruk 2021 frånSICAD (Service for Intervention in Addictive Behaviors and Addictions).

Enligt uppgifterna fanns det "en betydande ökning av beslagtagen marijuana" 2021, det högsta värdet sedan 2010, och minskningar av de beslagtagna mängderna hasch, trots att det var det näst högsta värdet sedan 2015.

De beslagtagna mängderna av kokain och heroin låg nära 2020 års siffror, med de senaste tre årens värden som de högsta sedan 2007 när det gäller kokain och de lägsta någonsin när det gäller heroin.

"Restriktioner på grund av pandemin påverkade olika aspekter av narkotikamarknaderna på nationell och global nivå, även om dess inverkan på medellång och lång sikt ännu inte har bedömts", står det i dokumentet.

Rapporten lyfter fram de mängder som beslagtagits under de senaste två åren av cannabisplantor, "de högsta värdena under millenniet", och av opiumplantor, de högsta värdena sedan 2009.

När det gäller rutter, tillägger dokumentet att "Portugal har varit ett transitland i den internationella trafiken av hasch och kokain, i synnerhet inflöden från Marocko respektive Latinamerika och Västindien, med destinationer i andra länder, särskilt i Europa".

Under 2021 stod Brasilien ut som det främsta ursprungslandet för beslagtaget kokain, följt av Paraguay och Costa Rica, med en minskad användning av Portugal på rutter till destinationer utanför Europa under de senaste åren.


Relaterad artikel: