Hälsoministeriet förklarar att dessa vacciner förstördes med tanke på att de partier som förvärvats på europeisk nivå har ett utgångsdatum från december 2020 (startmånad för vaccinationskampanjen) till den 30 november 2022.

"I slutet av året förväntas 1,3 miljoner doser av ytterligare vacciner nå sitt utgångsdatum", står det i ett uttalande.

Enligt hälsoministeriet har Portugal en av de lägsta siffrorna för outnyttjade vaccinationer i Europa, vilket är ett resultat av kombinationen av portugisernas "stora följsamhet" till vaccination och en "effektiv och ansvarsfull" hantering av vaccinförsörjningen.

För att optimera de tillgängliga vaccindoserna har Portugal sedan 2021 sålt och donerat vacciner, "i ett solidariskt åtagande för att främja en minskning av asymmetrier i den globala tillgången till vaccin mot Covid-19".

"Hittills har cirka 8 miljoner vacciner donerats och mer än 2,5 miljoner doser har sålts", betonar ministeriet och tillägger att den nationella läkemedelsmyndigheten (Infarmed) övervakar studier som kan leda till en förlängning av tidsfristen för giltighetstiden för vaccinsatser, inom ramen för den effektiva förvaltningsplanen för vacciner beroende på leveranskadens och giltighetstiden för de olika satserna.

Enligt regeringen beror detta fastställande på de bevis som laboratorierna tar fram och det efterföljande godkännandet av Europeiska läkemedelsmyndigheten(EMA).