I en lägesrapport från kl. 07.00 varnade den nationella chefen för den nationella myndigheten för katastrof- och civilskydd(ANEPC), André Fernandes, för de starka trafikbegränsningarna i och till Lissabon.

Den nationella befälhavaren André Fernandes erkände att det inte kommer att bli lätt att normalisera situationen, eftersom även om nederbörden väntas minska under morgonen kommer den senare att intensifieras igen, med fler kraftiga regnskurar.

"Det kommer att bli komplicerat i dag", medgav André Fernandes, som uppgav att det enbart i Lissabondistriktet förekom 21 regn under natten fram till kl. 06.00.

Tillgången till Lissabon är för närvarande "ganska begränsad", med tillfälliga avbrott på vägar som IC19, IC20 eller CRIL (Regular Regional Internal de Lisboa).

Befälhavaren underströk det arbete som utförts av de kommunala räddningstjänsterna, brandmännen och PSP, och insisterade på att insatsen på plats är "stark och robust" och att alla medel är "omedelbart redo" för eventuell förstärkning, om det skulle behövas.