Uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) visar en trend mot de nivåer som noterades under perioden före pandemin, där oktober månad uppvisade en genomsnittlig daglig landstigning på 90,7 tusen passagerare på de nationella flygplatserna (97,2 tusen föregående månad), vilket är 5,6 % högre än värdet för oktober 2019 (85,9 tusen).

Mellan januari och oktober ökade antalet hanterade passagerare med 145,5 % jämfört med samma period 2021 (-7,0 % jämfört med samma period 2019), med Storbritannien som främsta ursprungs- och destinationsland för flygningar, med en ökning på 257,4 % i antalet avhysta passagerare och 262,3 % i antalet påstigande passagerare, följt av Frankrike och Spanien (+238,6 % i antalet avhysta passagerare och +232,0 % i antalet påstigande passagerare).

Av de passagerare som steg av i oktober på nationella flygplatser motsvarade 81,9 % internationell trafik (80 % samma månad 2021), varav majoriteten (69,9 %) kom från den europeiska kontinenten, medan 82,2 % av de påstigande passagerarna motsvarade internationell trafik (80 % i oktober 2021), med huvuddestinationer på den europeiska kontinenten (69,9 % av det totala antalet passagerare).

Lissabons flygplats tog emot 48,7 % av de totala passagerarna (23,6 miljoner) och uppvisade en ökning med 164,3 % jämfört med samma period 2021 (-11,3 % jämfört med samma period 2019), men om man ser till de tre flygplatserna med den största årliga passagerartrafiken, uppvisade Faro den största ökningen jämfört med 2021 (+167,6 %) och Porto den största ökningen jämfört med 2019 års nivåer (-4,2 %), framhåller institutet.

I oktober landade 20,6 000 flygplan på kommersiella flygningar på de nationella flygplatserna, vilket motsvarar 5,7 miljoner passagerare, och 19,1 000 ton gods och post hanterades (+27,7 %, +42,6 % respektive +5,1 % jämfört med oktober 2021).

Jämfört med oktober 2019 ökade antalet landade flygplan med 2,3 % och antalet hanterade passagerare med 4 %, medan förflyttningen av gods och post minskade med 3,4 % (-1,4 %, -1 % respektive +4 % föregående månad).