Enligt BBC skickade direktören Eike Schmidt ett mejl till sin personal: "När det gäller interpunktion är det nödvändigt att undvika utropstecken helt och hållet, och endast där det är möjligt, medan både frågetecken och utropstecken endast behövs i slutet av en mening utan upprepning."