Han sade att han har för avsikt att vara "flexibel och rimlig" när han försöker lösa problem och medgav att fördraget "kanske" var "lite för strikt" när det ursprungligen infördes. Nordirlandsprotokollet har varit en källa till spänningar sedan det trädde i kraft i början av 2021.