Uppgifter från arbetsministeriet visar att antalet arbetslösa minskade med 1,52 procent till 2,84 miljoner personer. I april 2022 passerade den spanska arbetsmarknaden för första gången tröskeln på 20 miljoner för första gången, enligtspainenglish.com.