Mellan januari och december förra året steg 1 842 460 passagerare i land på Azorernas flygplatser, 138 639 (8,1 %) fler än 2019, året före Covid-19-pandemin, då det högsta antalet ankomster till landet registrerades, enligt SREA:s uppgifter som började användas 1986.

Efter en kraftig nedgång under 2020, på grund av pandemin, med 638 821 ankomster, noterade regionen en återhämtning under 2021, med 1 181 896 ankomster.

Jämfört med samma period skedde en ökning med 55,9 % år 2022.

"Alla öar uppvisar positiva variationer i antalet ankomna passagerare jämfört med föregående år. Den med störst variation är São Miguel, med 64,3 % och för första gången överstiger en miljon landstigande passagerare", står det i SREA:s publikation.

Den andra ön med den största ökningen var Terceira (56,9 %), följt av Pico (47,5 %), Faial (42,2 %), Santa Maria (36,1 %), Graciosa (27,7 %), Flores (26,3 %), São Jorge (24,1 %) och Corvo (16,6 %).

Sett till typ av flygning var det flygningar mellan öarna som stod för flest landstigningar under 2022, med totalt 827 868 passagerare, vilket är 36,6 % fler än föregående år.

Det var dock på internationella flygningar som den största ökningen noterades jämfört med samma period (218,2 %), med mer än tre gånger så många passagerare som gick i land (198 387).

Passagerarna på flygningar från Portugals fastland och Madeira ökade med 58,9 % till 816 205 passagerare.

En ökning från år till år noterades i varje månad under 2022.


Relaterade artiklar: