"När det gäller utredningen av Anafre från SEF (utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten) har det inte kommit något officiellt dokument som gör att vi kan känna till situationen", sade föreningens ordförande Jorge Veloso i parlamentets utskott för offentlig förvaltning, fysisk planering och makt, där han hördes om utfärdandet av "massvis" av uppehållstillstånd i vissa församlingar i landet.

Vid den utfrågning som Chega begärde frågade ledamoten Bruno Nunes från det partiet ut Anafre-ordföranden om en påstådd utredning av det stora antalet uppehållstillstånd som utfärdats i tre församlingar i Lissabon, med särskild inriktning på Arroios, samt i andra kommuner i Setúbal, Braga och Porto.

Massutfärdande

Med hänvisning till exemplet Rua da Bem Formosa i Arroios församling, där det rapporterades att vägen "som är drygt 400 meter lång och har 10 000 invånare", ansåg ledamoten från Chega att "massutfärdandet" av uppehållstillstånd "har stött och hjälpt till med olaglig invandring".

Anklagelsen tillbakavisades av ordföranden för Anafre som försäkrade ledamöterna om att "församlingsråden följer lagen" och att föreningen har intensifierat utbildningen om utfärdande av intyg, och att "många församlingar redan kräver att två vittnen ska närvara" som bekräftar den sökandes uppgifter, för att "undvika så kallade bedrägerier".

Jorge Veloso medgav dock att det finns "ett nätverk som är installerat på ett sådant sätt" att intyg med falska uppgifter redan har kommit till hans kännedom, "där den nedre delen är undertecknad av två personer från en församling i Coimbra och en från kommunen Caldas da Rainha".

"Nätverket behöver ibland inte ens vända sig till kommunen", sade han och tillade att "det är organiserat på ett sådant sätt att det räcker med att göra några kopior, ordna stämplar [...] och gå vidare med dessa bedrägerisituationer".

På frågor från deputerade om vilka åtgärder Anafre anser bör vidtas för att undvika situationen, samt om lagen bör ändras, vidhöll Jorge Veloso att det inte är föreningens uppgift att övervaka församlingarna, en ståndpunkt som under utfrågningen bekräftades av vice ordföranden Jorge Amador.

Kontrollen är församlingsförsamlingarnas ansvar, sade Jorge Amador och hävdade att "om många intyg utfärdas" och "samma personer alltid ber om dem, måste SEF informeras" och om någon församlingsförsamling inte följer lagen "bör den straffas".

Den 12 augusti rapporterade tidningen Expresso att SEF utreder minst tre församlingsråd i Lissabon kommun "på grund av bedrägerier för att få uppehållstillstånd för invandrare", och avslöjade att "det finns adresser där mer än 100 intyg har utfärdats".

På en fråga från byrån Lusa den 31 augusti om huruvida SEF utreder Lissabonförsamlingarnas utfärdande av riktiga uppehållstillstånd med falska uppgifter för legalisering av invandrare i Portugal, svarade SEF endast att "SEF ger ingen information om pågående utredningar, som övervakas av åklagarmyndigheten".