Manifestet "Vida Justa", som Lusas byrå har tillgång till och som redan har cirka 200 underskrifter, har undertecknats av "invånare i grannskapet, personer från sociala rörelser och andra medborgare" från olika samhällssektorer och kräver "försvar av grannskapet och ett värdigt liv för dem som arbetar och skapar landets rikedomar".

Den 25 februari "kommer vi att gå ut på gatorna för att kräva att regeringen lyssnar på oss och följer de minimiåtgärder som vi föreslår så att krisen bekämpas med rättvisa och jämlikhet", står det i meddelandet.

Värma eller äta?

Prenumeranter kräver "ett rättvist liv" och ett slut på prishöjningarna: "Varje dag stiger priserna, vräkningarna av bostäder ökar och lönerna ges för färre dagar i månaden. Människor väljer om de ska värma sina hem eller äta."

"Människor måste få makt för att kunna leva ett värdigt liv. Vi kräver ett krisprogram som försvarar dem som arbetar: priserna på energi och viktiga livsmedelsprodukter måste regleras, räntorna på bostadslån frysas, förhindra spekulativa hyror av bostäder, förbjudna vräkningar, det måste ske en allmän löneökning över inflationen, åtgärder för att stödja företag, småföretag och lokala jobb och för att ekonomiskt och socialt värdera de mest osynliga jobben, som de som arbetar med städning", kräver de.

I manifestet betonas att "krisen verkar inte ha något slut" och att "efter pandemin kom krig och sanktioner och med dem den sociala krisen och hotet om ekonomisk recession".

"Människor är offer för ett samhälle som anser att det är normalt att betala dåligt till dem som arbetar. När pandemin startade fortsatte människorna i stadsdelarna att göra sin plikt, när många tog hem sina hem. Städare fortsatte att arbeta, transportarbetare för att hålla landet igång, byggnadsarbetare för att åka till arbetena, stormarknadsarbetare fortsatte att offra sig för alla", skriver de.


Däremot påminner de om att vi varje dag ser "oljebolagens och storföretagens vinster öka och lönerna för dem som arbetar försvinner".

Prenumeranterna hävdar att "regeringen är mer angelägen om att betala statsskulden, i dubbelt så snabb takt som EU vill förplikta, än att hjälpa majoriteten av folket att stå emot denna kris".

"Krigstillståndet i Europa har - med de blinda sanktionerna som inte stoppar massakern och upptrappningen av striderna i Ukraina - förvandlats till ett krig mot det arbetande folket, som ger ännu mer pengar till de rika, samtidigt som arbetstagarnas reallöner sänks mer och mer", hävdar de.

De rika blir rikare

De hävdar också att "i många av grannskapen attackerar och stänger myndigheterna de små företag som betjänar samhällena, beslagtar varorna och äventyrar grannskapens hållbarhet och upprätthållandet av den lokala ekonomin" att "det pågår ett krig mot de fattigaste befolkningarna som måste upphöra".

För att vända denna situation måste enligt dokumentet "folket ha makten att kräva en rättvisare väg som fördelar kostnaderna för denna kris på ett jämlikt sätt" och "det kan inte alltid vara folket som betalar för allting, medan de rikaste fortfarande lyckas förbli rikare".

"I kristider måste politiken skydda människor mer. Oroliga människor från grannskapen, militanter för olika orsaker och sociala rörelser vill vidta åtgärder för att bygga upp ett nätverk och mångdubbla aktioner som ger människor mer makt och som lyckas införa en politik som försvarar befolkningarna och de som arbetar", förklarar de.