"Upphävandet av nya registreringar är en försiktighetsåtgärd för att skapa en reglering", sade ordföranden Eduardo Vítor Rodrigues när denna fråga diskuterades vid kommunstyrelsens offentliga möte.

Förslaget godkändes enhälligt och diskuteras nu i kommunfullmäktige.

Rådet försvarar sig med att "skyddet av det allmänna intresset för den grundläggande rätten till bostad och en balanserad utveckling av turistsektorn kräver att regler fastställs för dess artikulation, på grund av att det finns ett betydande antal familjebostäder som dragits tillbaka från bostadsmarknaden direkt för turistsektorn".

"Disciplin"


Eduardo Vítor Rodrigues motiverade åtgärden med att det är nödvändigt att "disciplinera" området för lokala boenden, något som endast är möjligt genom att avbryta nya registreringar i väntan på att den kommunala förordningen utarbetas.


Dessutom sade borgmästaren att han inte kunde fortsätta att låta alla ansökningar godkännas, vilket har varit fallet hittills.


Han påpekade att denna åtgärd endast upphäver nya registreringar, inte de som redan finns, och avslöjade att det enbart mellan den 19 och 22 januari, då förslaget tillkännagavs, inkom 82 nya ansökningar.


Eduardo Miranda, ordförande för Associação do Alojamento Local in Portugal (ALEP), som var närvarande vid mötet, betonade att det inte finns några "uppenbara påtryckningar" i Vila Nova de Gaia som rättfärdigar detta upphävande.


"Demonisering"


Ledaren, som visade sig vara tillgänglig för att träffa kommunledningen, underströk att kommunen fortfarande har 13 500 tomma hus (enligt folkräkningen 2021) och att endast 1 270 är lokala boenden, de flesta gjorda i andrahandsbostäder eller tidigare tomma hus som har renoverats. Vilket, tillade han, utgör 0,9 procent av alla bostäder i Gaia.


"Vi kan inte demonisera lokala boenden", betonade han och klassificerade beslutet som "förhastat".


Som svar betonade borgmästaren att han inte "demoniserar" sektorn, utan snarare "disciplinerar" den.


Eduardo Vítor Rodrigues sade också att bostadsmarknaden är "överhettad".


PSD-rådsledamoten Cancela Moura delade å sin sida sektorns behov av att "ha regler" och bad om "snabbhet" i utarbetandet av den kommunala förordningen.