Banken uppgav att den återkommande vinsten (som inte inkluderar kapitalvinster från försäljningen av en verksamhet till ett koncernföretag) ökade med 90,4 procent till 568,5 miljoner euro.

Santander Totta ägs av den spanska koncernen Santander, som i Spanien presenterade en vinst på 9 605 miljoner euro förra året, ett rekordvärde som innebär en ökning med 18 procent jämfört med 2021.