Det råder ingen tvekan om att våra barn känner av pressen, eftersom uppgifter från NHS visar att nästan 300 000 unga människor i Storbritannien lider av en ångeststörning. Detta tros påverka upp till 19 % av alla barn och ungdomar i Storbritannien och upp till 5 % av barn under 12 år.

"Vi vet att ångest är det vanligaste psykologiska tillståndet bland barn och ungdomar", säger Dave Smithson, verksamhetschef på Anxiety UK. "Tecknen på ångest är dock inte alltid uppenbara för föräldrarna att upptäcka."

Deirdre Kehoe, vice vd och chef för utbildning och tjänster vid välgörenhetsorganisationen YoungMinds som arbetar med psykisk hälsa för barn, säger att det är normalt att barn och ungdomar upplever oro, stress eller ångest vid vissa tidpunkter i livet - till exempel vid provtillfället, om de har svåra relationer till vänner och familj, har bekymmer med pengar eller är oroliga för händelser i nyheterna.

Men hon påpekar: "Allt fler unga människor behöver stöd för sin psykiska hälsa, och ångest är ett av de vanligaste psykiska sjukdomarna. Vi vet från samtal med ungdomar och från vår egen forskning att det senaste året har varit ett av de svåraste för ungdomar - efter pandemin har de fått mer begränsade framtidsutsikter, i kombination med en ökad akademisk press för att ta igen förlorad kunskap och effekterna av levnadskostnadskrisen".

Kehoe säger att ångest kan bli ett problem när en ung person inte befinner sig i en stressig situation men ändå känner sig mer orolig eller panikslagen än vanligt.

"Som förälder kan det vara svårt att veta om ditt barn går igenom en svår tid, och tecknen är kanske inte alltid uppenbara", tillägger hon. "Men om du tror att de har det svårt finns det några saker du kan hålla utkik efter."

Svårt att upptäcka tecken på ångest hos barn och ungdomar kan vara följande...


1. Sömnproblem

"Att ha svårt att somna, ha mardrömmar och kanske kissa i sängen är tecken på potentiell ångest som kan förväxlas med en annan sjukdom", säger Smithson.


2. Nervositet

Om ditt barn verkar mindre kapabelt och mer nervöst än vanligt kan det bero på underliggande ångest, varnar Kehoe. "Symtomen ser olika ut för alla, men saker som ditt barn kan uppleva är bland annat att känna sig nervös, överväldigad eller full av rädsla", säger hon.


3. Fysiska problem

Mindre besvär som magproblem eller att känna sig svag kan vara en indikation på att det finns ett underliggande problem. Kehoe säger: "Fysiska symtom, inklusive att känna sig svimfärdig eller ha magkramper eller diarré, kan vara ett tecken på ångest."

Smithson tillägger: "Magbesvär och huvudvärk kan vara en vanlig åkomma, men de är också en vanlig bieffekt av ångest hos barn och ungdomar, särskilt om de uppträder ofta och används som en ursäkt för att undvika skolan."


4. Att bli mer klängig

Smithson säger att ett annat tecken att hålla utkik efter är att ditt barn blir gråtfärdigt eller inte vill släppa taget om dig. Detta är ofta ett tecken på separationsångest, vilket enligt uppgifter från NHS är den vanligaste formen av ångest hos barn under 12 år.


5. Ändrade matvanor

YoungMinds säger att problem med mat kan börja som en copingstrategi när unga människor är oroliga, och de kan förlora sin aptit eller kanske börja tröstäta när de inte är hungriga. "Om du märker att det har skett en förändring i matvanorna kan det vara ett tecken på att de behöver hjälp", råder Kehoe.


6. Tappar humöret

Tonåringar är kända för att flyga iväg - men deras utbrott kanske inte bara är ett resultat av rasande hormoner, varnar Smithson. "Tonåringarnas utbrott av ilska eller frustration är inte bara tecken på att de växer upp, utan kan också vara ett resultat av deras underliggande oroliga tankar och känslor", förklarar han.


Credits: PA; Författare: PA: PA:: FÖRFATTARE: PA;


7. Bristande koncentration

Om du märker att ditt barn har svårt att fokusera på en viss uppgift kan det betyda att det stressar över något. "Detta kan vara ett annat tecken på ångest hos barn och ungdomar", säger Kehoe.


8. Minskat självförtroende

"Om du märker att ditt barn blir tillbakadragen, eller om de verkar sakna självförtroende eller blir upprörda, kan det vara ett tecken på att de behöver hjälp", varnar Kehoe.

Smithson påpekar att bristande självförtroende eller självkänsla kan vara ett ångestsymtom hos äldre, mer tonåriga barn.


Hur man kan hjälpa

Kehoe säger att det kan vara svårt att diskutera ångest med barn och att de kanske till en början har svårt att prata om det. "Om de öppnar sig", råder hon, "lyssna på ett icke-dömande sätt om hur de känner sig. Påminn dem om att det är okej att känna sig rädd eller orolig och försök att lugna dem på ett åldersanpassat sätt.

"Kom ihåg att du inte behöver veta alla svar, men att prata om saker och ting kan hjälpa dem att känna sig lugnare."

Hon föreslår att föräldrarna undersöker olika sätt att hjälpa barn att känna sig lugnare, bland annat mindfulness, meditation och tekniker för jordförankring.

Hon tillägger: "Om du tror att ditt barn behöver professionellt stöd kan du tala med barnets husläkare och skola och fundera på om rådgivning eller terapi kan hjälpa. Medicinering kan också hjälpa till att hantera symtomen på ångest och din husläkare kan föreslå detta tillsammans med samtalsterapi."