Finansieringen för uppdatering av medborgarkortet beräknas uppgå till nio miljoner euro, en del av ett anslag från återhämtnings- och återhämtningsplanen (PRR) på 42,5 miljoner euro för registreringsområdet, sade Catarina Sarmento e Castro i slutet av ett besök på medborgarkortstjänsterna.

"Dessa nio miljoner euro är avsedda för ett nytt CC som vi kommer att lansera i slutet av året. Detta kort kommer att ha ökad säkerhet och därför kommer vi att ha ett av de säkraste korten i världen. Det kommer att vara ett av de kort som har flest funktioner".

Enligt ett uttalande från justitieministeriet kommer det nya CC-kortet att ha "en ny 'design', nya elektroniska funktioner och ny teknik", vilket gör det möjligt att aktivera CC-kortet med "biometri, genom användning av säkra mekanismer och i enlighet med de bestämmelser som fastställs i EU-förordningarna".


Relaterad artikel - Nytt kontaktlöst medborgarkort