Enligt Sky News "Trots att patienten inte hade någon irländsk bakgrund har forskarna sagt att dialekten stämde överens med Foreign Accent Syndrome (FAS), enligt British Medical Journal(BMJ)".