Insatsen "Roadpol - Security Devices", som pågår till och med söndag, syftar till att förbättra trafiksäkerheten och efterlevnaden av vägstandarderna.

Under 2022, enligt Guard, 20 292 överträdelser på grund av bristande eller felaktig användning av säkerhetsbälten och barns fasthållningsanordningar.

Operationen äger rum inom det europeiska trafikpolisnätverket(Roadpol), en organisation som inrättades av den europeiska trafikpolisen, med målet att förbättra trafiksäkerheten och efterlevnaden av vägstandarder.