"En ny damm [Alvito] är mycket viktig för oss. Vi kommer förmodligen att diskutera dess storlek. Det vi gjorde var att återvinna ett projekt som redan hade en [gynnsam] miljökonsekvensbeskrivning. Vi utgick från ett befintligt projekt och det är lättare att lägga fram det här förslaget", sade Duarte Cordeiro i Proença-a-Nova, i distriktet Castelo Branco.

Ministern talade under det offentliga mötet för att presentera lösningar för att stärka vattenresiliensen i Tejo, som ägde rum i Proença-a-Nova, i distriktet Castelo Branco.

"Alvito verkar för oss, även på grund av dess geografiska läge, vara ganska viktigt och jag tror också att det är särskilt viktigt att återanvända behandlat vatten för bevattning", underströk han.

På det bord som skall analyseras och diskuteras av de interkommunala gemenskaperna (CIM) och kommunerna finns byggandet av en ny damm, Alvito-dammen vid Ocreza-floden, och en tunnel som förbinder Zêzere-floden med Tejo, också med samma mål att förstärka det ekologiska flödet i Tejo längre norrut.

Möjligheten att skapa en infrastruktur för att föra in renat vatten från Lissabons storstadsområde för återanvändning i Lezíria do Tejo, för att tillgodose territoriets bevattningsbehov ur jordbrukssynpunkt, är en annan av de punkter som tagits upp för diskussion.