Solcellskomplexet i Montechoro är i början av byggnationen och kommer att producera "20 000 MWh grön energi per år", vilket motsvarar en investering på mer än 28 miljoner euro och kommer att skapa upp till 200 arbetstillfällen, enligt Iberdrola i ett uttalande.

Skapandet av denna energi kommer att göra det möjligt att "försörja cirka 15 000 bostäder", uppgav företaget och betonade att Albufeira-komplexet i Faro-distriktet ingår i en uppsättning vind- och solprojekt på 1 960 MW som det spanska energibolaget tillsammans med vattenkraftkomplexet i Tâmega, med en kapacitet på 1 158 MW, utvecklar i Portugal.

Initiativtagarna inledde "installationsarbetena för solcellskomplexen Montechoro I och II, på 11,57 respektive 25 MW", som tillsammans kommer att ha en "total installerad kapacitet på 37 MW" och "kommer att undvika utsläpp av 42 000 ton koldioxid per år", framhöll företaget.

Anläggningarna kommer att ha "mer än 64 500 bifaciala paneler", en utrustning som har "två ytor som är känsliga för ljus" och som gör det möjligt att uppnå "större produktion utan att öka antalet solpaneler".

Genom att generera "20 000 MWh per år av grön energi för att försörja cirka 15 000 bostäder" garanterar anläggningarna i Montechoro en produktion som "motsvarar halva befolkningen i staden Albufeira".

"Projektet, som innebär en investering på mer än 28 miljoner euro, kommer att skapa upp till 200 arbetstillfällen, främst för lokal arbetskraft. Det förväntas börja fungera i år", uppskattade Iberdrola.


"Nyckelland"


Företaget klassificerade Portugal som ett "nyckelland" för sin verksamhet eftersom "investeringar på 3 000 miljoner euro i vind- och solenergi" planeras i landet under "de närmaste åren".

"Bland de initiativ som kommer att genomföras i landet finns byggandet av solcellsanläggningen Fernando Pessoa, som med 1 200 MW effekt kommer att vara det största solcellsprojektet i Europa och det femte i världen".

Anläggningen ligger i kommunen Santiago de Cacém och förväntas börja fungera 2025, uppskattade företaget och betonade att det är ett projekt med kapacitet att producera energi som "räcker för att täcka de årliga behoven hos 430 000 hushåll".