I ett uttalande uppger SER att man vid middagstid redan hade "utfärdat 561 dokument med hänvisning till betalning av uppehållstillstånd som mottagits via digitala plattformar", nämligen SEF och ePortugal.

Portalen gör det möjligt för CPLP-medborgare att dra nytta av "en ny förenklad och snabb modell för beviljande av uppehållstillstånd, helt digitalt och tillgängligt", står det i uttalandet som skickats av myndigheten. Målet är - förutom att underlätta och påskynda processen - att undvika att gå till SEF för att få intyg om uppehållstillstånd.

Enligt SEF orsakade den stora efterfrågan "särskilda svårigheter med tillgången" under förmiddagen i måndags. Portalen är dock fortfarande i drift. Den portugisiska myndigheten tillade att "medborgare som har nya konsulära CPLP-visum som utfärdats efter den 31 oktober 2022 kan också registrera sig på portalen".